Porträtt Birgitta Södergren

Forskning med möten i fokus

Hur kan man träna Balanserad Kommunikation i arbetsgrupper? Och vilka effekter får träningen? Det ville forskare ta reda på!

Möten är viktiga i organisationer. De är en arena för problemlösning, kunskapsdelning, lärande, förankring, idé-generering och beslutsfattande. Möten är också viktiga för det psykosociala arbetsklimatet, bland annat för att bygga relationer i gruppen, skapa engagemang och ge kollegialt stöd. De är ofta de enda tillfällen då personer, som till vardags har olika arbetsuppgifter, träffas.

Corner
Porträtt Birgitta Södergren

Forskaren berättar

Ett samtal om balanserad kommunikation.

Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare på IPF, vid Uppsala Universitet, intervjuas om den kommunikationsmodell som Bättre möten bygger på.

 

Om forskningsprojektet

Projektet har samarbetat med och följt tolv, sinsemellan olika, arbets- och ledningsgrupper inom svenska kommuner och regioner.

Projektet tog inspiration från en amerikansk studie, Losada & Heaphy (2004), för att ta fram modellen Balanserad Kommunikation. Med modellen, som anpassades till svenska förhållanden, kunde forskarna visa positiva samband med att träna på kommunikationsperspektiven under möten. Denna träning hade effekter för psykosociala friskfaktorer, exempelvis medarbetares välbefinnande, stämningen på arbetsplatsen, rolltydlighet, lärande och upplevt engagemang.

Forskningen lyfter också betydelsen av hur man lägger upp mötet för att få ett bra kommunikationsmönster.

Fördjupande material

Balanserad Kommunikation – slutrapport
Ladda ner
Fredrik Molins avhandling – Balanserad kommunikation
Ladda ner
Break line

Tvärvetenskapligt samarbete

Projektet Balanserad Kommunikation har varit ett tvärvetenskapligt samarbete mellan organisationsforskare och forskare inom arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet.

Projektet pågick under 2007 – 2011 och finansierades av AFA Försäkring. Slutrapport skrevs i en första version 2012 och i en uppdaterad version 2016.

Eva Vingård, professor vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet. Birgitta Södergren, projektledare, docent och forskare på IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, vid Uppsala Universitet.
Fredrik Molin, ek.Dr. och forskare på IPF. Under projektet doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet.
Måns Waldenström, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Åsa Stöllman, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Erik Lampa, statistiker vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet. Expertstöd vid statistisk analys.
Gunnar Hede, pedagog, IPF i Uppsala. Metod- och enkätstöd.
Niklas Lundblad, pedagog och ledarutvecklare IPF. Metod- och interventionsstöd.
Per Cederholm, pedagog och ledarutvecklare, IPF. Metod- och interventionsstöd.

Forskargruppens sammansättning under projekttiden

Eva Vingård, professor vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet. Birgitta Södergren, projektledare, docent och forskare på IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, vid Uppsala Universitet.
Fredrik Molin, ek.Dr. och forskare på IPF. Under projektet doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet.
Måns Waldenström, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Åsa Stöllman, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Erik Lampa, statistiker vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet. Expertstöd vid statistisk analys.
Gunnar Hede, pedagog, IPF i Uppsala. Metod- och enkätstöd.
Niklas Lundblad, pedagog och ledarutvecklare IPF. Metod- och interventionsstöd.
Per Cederholm, pedagog och ledarutvecklare, IPF. Metod- och interventionsstöd.

Block for corner

Från forskning till praktik

I poddarna berättar forskarna om vinsterna med att träna kommunikationen med hjälp av verktyget Bättre möten. Du får veta när verktyget fungerar som bäst och tips på vad var och en kan bidra med i mötet för bättre dialog.

PODDRADIO
TID: 16 MIN

Kommunikationens koppling till friskfaktorer

Psykologen Åsa Stöllman, en av forskarna i projektet berättar om hur balanserad kommunikation påverkar en grupps psykosociala friskfaktorer, hur man kan stärka det positiva och när verktyget fungerar som bäst.

 

Läs textversion av poddinslaget

PODDRADIO
TID: 16 MIN

Bättre möten med balanserad kommunikation i praktiken

Lyssna på när forskarna Fredrik Molin och Birgitta Södergren berättar om verktyget Bättre möten och hur det används i praktiken. De pratar även om vad du själv som ledare och medarbetare kan göra för att skapa bättre dialog under möten.

 

Läs textversion av poddinslaget