Man med rosa moln bakom sig.

Utifrånperspektivet

Utifrånperspektivet bidrar till att möta behoven hos dem som verksamheter vänder sig till. Gruppen har ett öppet och nyfiket förhållningssätt och tar in information och inspiration utifrån. Utifrånperspektivet handlar alltså om att sätta gruppens arbete i sitt sammanhang och att se helheten.

 

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Sätt igång!

Titta på filmen och reflektera över hur gruppens omvärldskoll ser ut. Tillsammans får ni prata om hur ni kan stärka utifrånperspektivet under era möten.

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTIFRÅNPERSPEKTIVET

Film om utifrånperspektivet

 

Filmen handlar om det ni behöver veta och ta hänsyn till som pågår utanför gruppen och som påverkar ert arbete. Om hur ni med hjälp av utifrånperspektivet kommer in på frågor som rör anpassning och utveckling i förhållande till er omvärld. 

...

01 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTIFRÅNPERSPEKTIVET

Utifrånperspektivet

 

Utifrånperspektivet bidrar till en verksamhet som möter behoven hos de ni vänder er till. Det hjälper gruppen att se helheten och stärker känslan i gruppen av att göra ett bra jobb.  

 

När perspektivet saknas eller när det helt får ta överhand kan det medföra risker för gruppen. Ta del av exempel på perspektivets frisk- och risksignaler på nästa sida.

...

02 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTIFRÅNPERSPEKTIVET

Utifrånperspektivets frisk – och risksignaler

Frisk – när det fungerar

 • Löser gruppen problem som möter andras behov 
 • Tänker gruppen på konsekvenser för andra 
 • Är förankringen i organisationen god
 • Lär man av goda exempel eller misstag som andra redan gjort 
 • Delar gruppen med sig av sina erfarenheter till andra​​​
 • Anpassas verksamheten efter förändringar i omvärlden

Risk – när perspektivet saknas

 • Tappar gruppen kunskaper om de som använder verksamhetens tjänster 
 • Blir gruppen osynlig i organisationen och tappar nätverk   
 • Hänger gruppen inte med i förändringar och kan bli överraskade 
 • Ser man inte helheten 
 • Minskar lärande, motivation och engagemang
 • Stannar viktiga erfarenheter och kunskaper i gruppen

Risk – när perspektivet tar överhand

 • Läggs fokus på att hjälpa andra så att gruppens egna behov kommer i skymundan
 • Matchas viljan att hjälpa andra inte av resurser och förutsättningar att lyckas
 • ”Hoppar gruppen på” projekt för att tillfredsställa andra
 • Styrs man av nyckeltal och tappar egen initiativkraft

03 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTIFRÅNPERSPEKTIVET

Reflektera

 

 

Hur fungerar utifrånperspektivet i era egna möten? Tänk på att lyfta både styrkor och svagheter.

Vad kan ni göra för att stärka utifrånperspektivet hos er?

...

04 /05

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

05 /05

Träna på utifrånperspektivet

Här finns enkla aktiviteter som hjälper er som grupp att fokusera på utifrånperspektivet. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie mötenGenom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Två kaffekoppar

Bjud in gäster

Den här aktiviteten går ut på att komma fram till vem eller vilka gruppen skulle kunna bjuda in till ett möte för att lära sig mer om hur andra tänker, känner eller gör.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Nyckel med jordglob

Omvärldskollen

För att bidra till större omvärldskoll kan ni under mötet stanna upp och ställa frågor som gör att ni i gruppen reflekterar utifrån omvärldens perspektiv. Det kan ge nya kunskaper och energi till samtalet!

Material: Inget material behövs

Verktygets delar