Fyra personer runt ett mötesbord sett uppifrån.

Fem perspektiv för Bättre möten

Möten är viktiga. Oavsett hur lite eller mycket tid vi lägger på möten så är det här vi träffas och samarbetar. Med god kommunikation kan ni förverkliga idéer och uppnå resultat.

I verktyget Bättre möten får ni ta del av en forskningsbaserad kommunikationsmodell som är enkel att använda i praktiken. Modellen består av fem perspektiv som behöver samspela i ett samtal. Varför inte använda modellen på nästa arbetsplatsträff, teammöteledningsgruppsmöte eller samverkansmöte?   

 

 

Enkelt att komma igång!
Kvinna med utsträckta armar med gult moln bakom sig.

PLANERA

”Planera” är den del i verktyget som ger dig som mötesledare stöd för hur ni kan arbeta med verktyget Bättre möten när ni träffas. 

Här finns också inspiration till hur du får struktur och skapar dynamik i alla typer av möten.

STARTA

”Starta” är den del i verktyget där gruppen kommer igång med modellen. Välj mellan flera gruppaktiviteter där ni tränar er kommunikation. Prata och reflektera kring vad ni upptäckt! 

Här finns också ett forskningsbaserat test som ger unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

FORTSÄTT

”Fortsätt” är den del i verktyget där ni kan utveckla kommunikationen genom att fokusera på ett perspektiv i taget.

Välj bland flera gruppaktiviteter där ni tränar er kommunikation. 

Verktygets delar

Med hjälp av snabbnavigeringen hittar du lätt till verktygets alla delar.

Folksamling som bildar ett hjärta sett uppifrån

Nyttan av Bättre möten

  • Få samsyn och effektivitet i verksamheten.
  • Öka engagemanget och lärandet när ni träffas.
  • Ökad trivsel och större möjligheter att stötta varandra i gruppen och på jobbet.

Bättre möten är utvecklad i nära samarbete med forskare och bygger på forskning som bedrivits i arbetsgrupper inom kommuner och regioner.  

Kom igång med Bättre möten!

Börja här