Kvinna med utsträckta armar med blått moln bakom sig.

Det berättande perspektivet

Det är helt naturligt att ett möte innehåller en hel del berättande annars skulle det inte hända så mycket under era möten. Det berättande perspektivet bidrar till innehåll i samtalet, genom att gruppmedlemmarna utbyter erfarenheter, redovisar fakta, informerar varandra och delar med sig av kunskap.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Sätt i gång!

Titta på filmen och reflektera över hur mycket berättandet får ta plats på era möten. Tillsammans får ni prata om hur ni stärker det berättande perspektivet under era möten.

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FILM OM BERÄTTANDE PERSPEKTIVET

Film om berättande perspektivet

 

Filmen tar upp berättarperspektivet och hur ni genom att dela tankar, idéer och kunskap med varandra får bättre kvalitet i era samtal och diskussioner.

...

01 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM BERÄTTANDE PERSPEKTIVET

Det berättande perspektivet

 

Det berättande perspektivet närvarar alltid i hög utsträckning i möten. Det tar extra mycket plats under föredrag, utbildningar och informationsmöten. Perspektivet bidrar till innehåll i samtalet, det ger fakta, information och kunskap.

 

Ibland kan dock det berättande perspektivet ta över eller fördelas på några få personer under möte efter möte och när det händer kan det medföra risker för gruppen. ​​Ta del av exempel på perspektivets frisk- och risksignaler på nästa sida.

...

02 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM BERÄTTANDE PERSPEKTIVET

Berättande perspektivets frisksignaler

 

När det fungerar

 • Får samtalet innehåll
 • Får samtalet driv och riktning framåt 
 • Ges lösningsförslag
 • Ges tips och råd
 • Förs argument in i diskussion
 • Bidrar fakta till beslutsunderlag
 • Delas kunskap, tankar och idéer generöst med varandra 

Berättande perspektivets risksignaler

 

När det saknas eller används negativt

 • Pratar några få hela tiden 
 • Tystas frågor ner eller avvisas 
 • Följer man inte upp andras tankar
 • Blir det egna berättandet viktigare än att lyssna på andra 
 • Kommer man från ämnet för att någon vill berätta om just sin sak  
 • Upprepas samma saker om och om igen
 • Uppstår långa och malande inlägg – energin sjunker
 • Finns brist på tillit när några inte blir lyssnade till 

03 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM BERÄTTANDE PERSPEKTIVET

Reflektera

 

Hur fungerar det berättande perspektivet i era egna möten? Tänk på att lyfta både styrkor och svagheter.

Vad kan ni göra för att stärka det berättande perspektivet hos er?

 

...

04 /05

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

05 /05

Träna på det berättande perspektivet

Här finns enkla aktiviteter som hjälper er som grupp att fokusera på det berättande perspektivet. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie mötenGenom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Fiskstim format som en fisk

Öka delaktigheten

Under ett möte sker alltid någon form av samtal, det läggs fram förslag, åsikter eller idéer. Möten där alla i gruppen är aktiva i samtalen ger mycket mer än när det endast är ett fåtal som talar.

Den här aktiviteten syftar till att öka delaktigheten genom att gruppen tar gemensamt ansvar för att alla bidrar till samtalet.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Tre uggleungar

Kunskapsmötet

När det finns en utmaning i verksamheten behöver alla bidra med sina kunskaper för att hitta lösningar.

I den här aktiviteten får ni stöd att ta fram fakta, kunskaper och erfarenheter.

Material: Inget material behövs

Verktygets delar