Man med utsträckta armar med orange moln bakom sig.

Det utforskande perspektivet

Det utforskande perspektivet bidrar till att utveckla verksamheten, söka svar och gå på djupet. Det bidrar till att ni i gruppen får möjlighet att reflektera och analysera under era möten. När ni förbättrar er förmåga att lyssna på varandra och ställa följdfrågor blir det också ofta lättare att betrakta en fråga på många olika sätt.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Sätt igång!

Titta på filmen och reflektera över hur nyfikna ni är på era möten. Tillsammans får ni prata om hur ni stärker det utforskande perspektivet under era möten.

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTFORSKANDE PERSPEKTIVET

Film om utforskande perspektivet

 

Filmen visar hur viktigt det är att ha en nyfiken och utforskande attityd under möten. Hur ni kan bygga starkare relationer och bli bättre tillsammans genom att lyssna på varandra. 

...

01 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTFORSKANDE PERSPEKTIVET

Det utforskande perspektivet

 

Det utforskande perspektivet bidrar till att utveckla verksamheten, söka svar och gå på djupet. Det bidrar till reflektion och analys och till att se en fråga ur flera vinklar.

 

När perspektivet används negativt eller när det ensidigt riktas åt ett håll kan det medföra risker för gruppen. Ta del av exempel på perspektivets frisk- och risksignaler på nästa sida.

...

02 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTFORSKANDE PERSPEKTIVET

Utforskande perspektivets frisksignaler

 

När det fungerar

 • Ställer mötesdeltagarna öppna frågor till varandra
 • Bjuds de som är tysta in i samtalet
 • Är man nyfiken på vad andra har att säga – berätta mera!
 • Låter man andra prata färdigt
 • Lyssnar alla på varandra
 • Finns starka relationer till varandra och till omgivningen 
 • Kommer all fakta fram
 • Tas hänsyn till olika vinklar på ett problem

Utforskande perspektivets risksignaler

 

När det saknas eller används negativt

 • Ställs inga frågor – ger inget lärande alls
 • Ställs frågor bara till vissa personer
 • Ställs frågor som inte är äkta exempelvis:
  • ledande, ”visst håller du med?”
  • kritiserande, ”vad har du för belägg för det?” 
  • tillrättavisande, ”borde jag inte fått detta för en vecka sen?”
  • förslag som maskeras till frågor, ”vore det inte bättre om du istället gjorde så här?” 

03 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM UTFORSKANDE PERSPEKTIVET

Reflektera

 

Hur fungerar det utforskande perspektivet i era egna möten? Tänk på att lyfta både styrkor och svagheter.

Vad kan ni göra för att stärka det utforskande perspektivet hos er?

...

04 /05

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

05 /05

Träna på det utforskande perspektivet

Här finns enkla aktiviteter som hjälper er som grupp att fokusera på det utforskande perspektivet. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie mötenGenom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Ett öppet ostron

Träna på öppna frågor

Den här aktiviteten går ut på att träna på att ställa fler öppna frågor och utforskande frågor till varandra i gruppen.  Sådana frågor kan inte besvaras med ja eller nej, utan kräver mer beskrivande svar.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Stenar i hög

Träna på följdfrågor

När vi säger någonting under ett möte ligger det ofta mycket tankar bakom som vi inte sätter ord på. Den här aktiviteten går ut på att ställa fler följdfrågor under ett möte för att få fram underliggande kunskaper och erfarenheter.

Material: Inget material behövs 

Verktygets delar