Kvinna med utsträckta armar med gult moln bakom sig.

Inifrånperspektivet

Inifrånperspektivet bidrar till att gruppen tillsammans kan utforska resurser, behov av stöd, samarbetsmöjligheter och reda ut interna processer eller konflikter. Men också att identifiera gruppens gemensamma styrkor och kompetenser. Perspektivet bidrar till att ni ser realistiskt på era förutsättningar och ambitioner att göra ett bra jobb. 

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Sätt igång!

Titta på filmen och reflektera över vilka förutsättningar ni har att göra ett bra jobb under era möten. Ni får prata om hur ni tillsammans kan stärka inifrånperspektivet.  

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FILM OM INIFRÅNPERSPEKTIVET

Film om inifrånperspektivet

 

Här är filmen som handlar om er. När inifrånperspektivet finns med under era möten glömmer ni inte viktiga interna frågor.

...

01 /05

GRUPPAKTIVITET
INIFRÅNPERSPEKTIVET

Inifrånperspektivet

 

Inifrånperspektivet bidrar med en rad friskfaktorer på jobbet genom att sätta fingret på gruppens styrkor och svagheter. Att föra in det här perspektivet i möten underlättar när ni ska lösa problem och komma vidare med en fråga.

 

När perspektivet saknas eller när det helt får ta överhand kan det medföra risker för gruppen. Ta del av exempel på perspektivets frisk- och risksignaler på nästa sida.

...

02 /05

GRUPPAKTIVITET
INIFRÅNPERSPEKTIVET

Inifrånperspektivets frisk – och risksignaler

Frisk – när det fungerar

 • Är relationerna bra
 • Lär mötesdeltagarna av varandra
 • Vågar man göra fel ibland
 • Stödjer man lättare varandra
 • Blir yrkesrollen och uppdraget tydligare
 • Finns en känsla av kontroll i förhållande till de krav som ställs

Risk – när perspektivet saknas

 • Sätts tjänstemottagarna främst på bekostnad av gruppens behov
 • Tas inte styrkor och kompetenser till vara på bästa sätt  
 • Förverkligas inte bra idéer i brist på resurser
 • Blir förankringen internt svag
 • Prioriteras inte arbetsmiljöarbetet

Risk – när perspektivet tar överhand

 • Väljs det som är bäst för gruppen även om verksamheten tar skada
 • Upptäcks inte vad andra gör
 • Är förändringar svårt – ”Så här har vi alltid gjort”
 • Blir relationer i gruppen viktigare än relationer utanför gruppen
 • Kan det kännas som att ingen förstår, vare sig tjänstemottagare, ledning eller uppdragsgivare

03 /05

GRUPPAKTIVITET
INIFRÅNPERSPEKTIVET

Reflektera

 

Hur fungerar inifrånperspektivet i era egna möten? Tänk på att lyfta både styrkor och svagheter.

Vad kan ni göra för att stärka inifrånperspektivet hos er?

...

04 /05

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

05 /05

Träna på inifrånperspektivet

Här finns enkla aktiviteter som hjälper er som grupp att fokusera på inifrånperspektivet. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie mötenGenom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
spegel

Hur har vi det själva

Inifrånperspektivet hjälper gruppen att tänka på medarbetarnas behov för att alla ska ha bra förutsättningar i arbetet. Ibland är dessa behov lätta att glömma.

Den här aktiviteten hjälper gruppen att fokusera på arbetets förutsättningar.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Hantel och vikter

Stärk era styrkor

I alla verksamheter finns både styrkor och svagheter.  Det kan handla om  kompetens, resurser, tekniskt kunnande eller gott anseende. Forskning visar att en effektiv väg till utveckling är att bygga vidare på det som fungerar väl, både för individer och för organisationer.

I den här aktiviteten får ni möjlighet att inventera era styrkor.   

Material: Blädderblock, pennor  

Verktygets delar