Personer med färgade moln bakom sig.

Få ut mer av era möten

Bra möten är viktiga för verksamheten. För vem vill inte ha effektiva och meningsfulla möten? Möten där ni mår bra, är engagerade och får stöd av varandra? 

Verktyget består av aktiviteter där ni får lära er om och använda en kommunikationsmodell. Modellen består av fem perspektiv som behövs i samtalen för att lyfta era möten. Gruppens samtalsmönster får ni koll på med ett forskningsbaserat test. Det är bara att sätta igång!

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Fem perspektiv för bättre möten

I den här gruppaktiviteten får ni titta på introduktionsfilmen om de fem perspektiven och hur de samspelar. Upptäck hur ni kan använda perspektiven i era samtal för att få ut mer av era möten.

Med god kommunikation kan ni skapa ett kreativt mötesklimat med mer energi, delaktighet och effektivitet! Det är viktigt för att få ett bra samarbete och samsyn. Det kommer att påverka verksamheten, gruppen och er som individer.

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FEM PERSPEKTIV FÖR BÄTTRE MÖTEN

Fem perspektiv för bättre möten

Visst vore det fantastiskt om alla möten vore effektiva och kändes meningsfulla? Möten där ni mår bra, är engagerade och får stöd av varandra? 

 

Allt det här kan ni stärka genom att i samtalen använda er av fem perspektiv som tillsammans lyfter era möten. 

I filmen får ni bekanta er med perspektiven.

...

01 /04

GRUPPAKTIVITET
FEM PERSPEKTIV FÖR BÄTTRE MÖTEN

Fem perspektiv för bättre möten – en summering

 

Positiva perspektivet – bidrar till att ni samarbetar och samtalar i ett positivt mötesklimat

Inifrånperspektivet – gör att ni fokuserar på den egna gruppens resurser och tillgångar ​

Utifrånperspektivet –  för in hur omvärlden påverkar och påverkas​

Utforskande perspektivet –  gör att ni ger utrymme för utforskande frågor​

Berättande perspektivet –  innebär att ni får fram all kunskap kring det ämne mötet handlar om

02 /04

GRUPPAKTIVITET
FEM PERSPEKTIV FÖR BÄTTRE MÖTEN

Reflektera

 

Vad kan ni tänka på i era samtal för att stärka kommunikationen i era möten? ​

Kan ni redan nu börja använda er av perspektiven?

 

Tips! I verktyget finns många aktiviteter att välja på där ni kan träna på perspektiven direkt i era möten.

...

03 /04

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

04 /04

Fem personer som representerar fem perspektiv för bättre möten.

Perspektivmodell

Ta med till nästa möte och påminn er om perspektiven.

En svart kikare.

Testa era möten

Svara på en enkät och få ett resultat av gruppens samtalsmönster.

Träna på de 5 perspektiven

Här finns enkla fristående aktiviteter som hjälper er som grupp att få med de fem perspektiven i era samtal. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie möten. Genom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten. Hitta fler aktiviteter i verktygets del ”Fortsätt”.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Uppåtpil

Kom igång med perspektiven

Ibland kan bara en enkel påminnelse i början av mötet göra att gruppen lyckas få med alla perspektiv någon gång under samtalet.

Den här övningen påminner er om perspektiven.

Material: Perspektivmodellen (pdf)

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 20 MINUTER
Hund med headset

Bättre digitala möten

I den här aktiviteten får ni prata om hur ni kan få ut mer av era digitala möten med hjälp av perspektivmodellen.

I digitala möten kan det vara en utmaning att få till en bra dialog där alla perspektiv kommer med i samtalen. Tekniken kan utgöra hinder i kommunikationen men samtidigt göra det möjligt att hitta nya sätt att prata med varandra på.

Material: Perspektivmodellen (pdf)

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Körsbär och björnbär

Välj var sitt perspektiv

I den här aktiviteten får ni möjlighet att testa på och upptäcka hur de fem perspektiven kompletterar varandra.  Och hur de tillsammans leder till effektiva möten som ger resultat.

Aktiviteten går ut på att låta alla i gruppen öva på att föra in olika perspektiv under mötet.

Material: Perspektivmodellen (pdf)

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER
Fem myror och en hand med förstoringsglas

Träna med en observatör

I den här aktiviteten får gruppen hjälp att synliggöra sitt samtalsmönster under mötet med hjälp av en eller flera observatörer.

Syftet med övningen är att observatören lyssnar efter balansen mellan de olika perspektiven och lägger märke till samtalsklimatet.

Material: Underlag till observatör (pdf)

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 20 MINUTER
Fem glödlampor. En lyser

Belys en fråga

Har ni ett möte kring en utmaning, vill ni lösa ett problem eller förbättra någonting? Då är det viktigt att kunna se på frågan utifrån olika perspektiv.

Med hjälp av perspektiven kan ni systematiskt arbeta med en fråga och komma framåt i verksamheten!

Material: Blädderblock, pennor, notis-lappar 

Verktygets delar