Man med grönt moln bakom sig.

Det positiva perspektivet

Jästen i degen är det som får övriga ingredienser att lyfta! Med hjälp av en positiv attityd i samtalen och till varandra skapar ni goda spiraler som lyfter hela mötet. Det positiva perspektivet handlar om ett förhållningssätt snarare än själva innehållet i era samtal.

När hela gruppen är medveten om detta känns det lätt att både ta emot och ge uppmuntrande feedback och konstruktiv kritik.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 25 MINUTER

Sätt igång!

Titta på filmen och reflektera över hur ni samtalar med varandra. Tillsammans får ni prata om hur ni stärker samtalsklimatet under era möten.

Tryck på starta för att öppna aktiviteten i helskärmsläge.

GRUPPAKTIVITET
FILM OM POSITIVA PERSPEKTIVET

Film om positiva perspektivet

Den här filmen handlar om hur ni pratar med varandra och på vilket sätt ni ställer frågor och delar med er av det ni tänker. 

 

Om hur ni med hjälp av ett positivt samtalsklimat kan ta ut svängarna och skapa ett större utrymme i gruppen. 

...

01 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM POSITIVA PERSPEKTIVET

Det positiva perspektivet

 

Ett positivt samtalsklimat är en friskfaktor. Det kännetecknas av att gruppens medlemmar stödjer och förstärker varandra. När detta fungerar bra är gruppen trygg.

 

När samtalsklimatet är negativt får man se upp med en rad riskfaktorer. När människor inte trivs på jobbet minskar produktiviteten och då går också verksamheten dåligt. Ta del av exempel på perspektivets frisk- och risksignaler på nästa sida.

...

02 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM POSITIVA PERSPEKTIVET

Positiva perspektivets frisksignaler

 

När det fungerar

 • Uppmuntrar mötesdeltagarna varandra 
 • Ger man positiv feedback 
 • Ger man varandra beröm för idéer eller tankar  
 • Ges invändningar eller motförslag på ett vänligt sätt  
 • Kritiserar man med gott uppsåt – för att man vill hjälpa till  
 • Ses möjligheter istället för problem och svårigheter  
 • Skrattar och skojar gruppen tillsammans  

Positiva perspektivets risksignaler

 

När det saknas

 • Undviker man att prata om problem
 • Är kritik inte tillåtet ​och man törs inte kritisera
 • Minskar motivationen, handlingskraften och viljan till förändring
 • Undanhålls information för att inte tynga andra med problem  
 • Ges falska komplimanger ​till varandra
 • Värderas den egna gruppen högre än andra grupper 
 • Förminskar, dissar, avvisar, sågar och plattar man till varandra 

03 /05

GRUPPAKTIVITET
FILM OM POSITIVA PERSPEKTIVET

Reflektera

 

Hur fungerar det positiva perspektivet i era egna möten? Tänk på att lyfta både styrkor och svagheter.

Vad kan ni göra för att stärka det positiva samtalsklimatet hos er?

...

04 /05

Fortsätt utveckla er arbetsgrupp med Bättre möten

...

Kom igång med modellen

Ladda ner modellen som påminner er om alla perspektiven. Använd affischen i era digitala eller fysiska möten.

...

Testa era möten

Få koll på nuläget! Gå till det forskningsbaserade testet och få ett unikt resultat av gruppens samtalsmönster.

...

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Aktiviteten ni nyss genomfört ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten som är utvecklat av Suntarbetsliv.

05 /05

Träna på det positiva perspektivet

Här finns enkla aktiviteter som hjälper er som grupp att fokusera på det positiva perspektivet. Aktiviteterna kräver kort förberedelsetid och genomförs under era ordinarie mötenGenom att regelbundet träna kommunikationen ökar ni möjligheterna för bättre möten.

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Fågel som sjunger

Positiv incheckning

Att inleda med positiva formuleringar smittar av sig på hela mötet. Den här aktiviteten lyfter mötet och bidrar också till att mötesdeltagarna känner sig fokuserade, här och nu.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 10 MINUTER
Kaffebönor i form av ett hjärta

Ge uppmuntrande feedback

Det är lätt hänt att kritik och invändningar får större utrymme än positiva kommentarer under möten. Den här aktiviteten går ut på att förbättra balansen mellan positiva och negativa kommentarer genom uppmuntrande feedback.

Material: Inget material behövs

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Valnöt

Positiv analys

Har ni en utvärderingspunkt på mötesagendan? Exempelvis utvärdering av en arbetsmetod, ett projekt eller arbetssätt? Eller om ni vill bli medvetna om framgångsfaktorerna i verksamheten? Då är den här aktiviteten ett perfekt sätt att öppna för nya idéer, samtal och resultat.

Material: Notislappar, blädderblock och pennor

GRUPPAKTIVITET
TID: FRÅN 15 MINUTER
Tre bin

Överdriv det positiva samtalsklimatet

Positivt stöd skapar ofta ett samtalsklimat som gynnar nya idéer att komma fram och att man hittar smarta lösningar. Den här aktiviteten ger möjlighet för deltagarna att känna hur det är att få stöd och ge positiv uppmuntran under ett möte.

Material: Inget material behövs

Verktygets delar