Enkäten för möteskvalitet är borttagen.
Vi ber om ursäkt för de eventuella problem det kan medföra för dig.
För att testa era möten kan du istället använda Bättre mötens enkät: Testa ert samtalsmönster.