Testa era möten

Med Suntarbetslivs gruppenkäter får ni reda på hur ni upplever kvaliteten på era möten och hur ert kommunikationsmönster ser ut. Ni behöver vara minst fyra personer som svarar för att få ert gruppresultat. När ni får ert resultat får ni också tips om hur ni kan analysera dem och arbeta med att utveckla er möteskvalitet eller ert kommunikationsmönster. Du kan även göra ett individuellt test om möteskvalitet. Följ länkarna nedan till testerna.